Regulamin Willi Ostoja & Willi Ostoja Wellness

 

Właściciele Willi Ostoja będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu poniższego regulaminu.

 1. Pokoje w Willi wynajmowane są na doby ( doba zaczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego)
 2. Gość przebywający w willi zobowiązany jest do obowiązku meldunkowego niezwłocznie po przyjeździe. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej
 3. Przedpłata pobierana jest w wysokości 30 %- 40 % ustalonej należności za pobyt. W przypadku rezygnacji z pobytu, przedpłata stanowiąca zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z zarezerwowanym przez Państwa terminem  oraz ilością zadeklarowanych osób. W przypadku  skrócenia terminu  wypoczynku lub zmniejszenia ilości Gości ze względów niezależnych od nas należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 5. Rezerwacja zachowuje ważność do godziny 22:00 planowanego dnia przyjazdu, jeśli rezerwacja została wcześniej opłacona w formie zadatku.
 6. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00.
 7. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 8. Osoby odwiedzające, nie zameldowane w willi mogą przebywać w pokoju od godziny 7:00 do 22:00.
 9. Zastrzegamy sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także prawo żądania natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 10. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu nalężącego do Gościa.
 11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju grzałek, czajników, żelazek elektrycznych, grzejników i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 13. Na terenie Willi zabronione jest palenia tytoniu. Zakaz ten nie obowiązuje w  wyznaczonych miejscach poza budynkiem (przy wejściach do obiektu) .Za nieprzestrzeganie tego zakazu regulamin przewiduje karę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 500 zł.
 14. Willa nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pokoju przez wyjeżdżających Gości.  Przedmioty mogą zostać odesłane na wskazany adres na koszt właściciela po wcześniejszym otrzymaniu od niego takiej dyspozycji.
 15. Parking na terenie obiektu jest bezpłatny i niestrzeżony z ograniczoną liczbą miejsc, dlatego nie możemy zagwarantować możliwości zaparkowania samochodów dla wszystkich Gości.
 16. Za ponadpodstawowe sprzątanie nietypowych i trudnych do usunięcia zabrudzeń oraz zapachów pobierana będzie dodatkowa należność w wysokości 200 zł.
 17. Po zakończeniu pobytu klucze do pokoju należy zwrócić gospodarzowi willi.
 18. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie obiektu wynikające z przyczyn niezależnych od nas.

         

Życzymy miłego i spokojnego wypoczynku .