Regulamin Willi Ostoja & Willi Ostoja Wellness

 

Właściciele Willi Ostoja będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu poniższego regulaminu.

 1. Pokoje w Willi wynajmowane są na doby ( doba zaczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego)
 2. Gość przebywający w willi zobowiązany jest do obowiązku meldunkowego niezwłocznie po przyjeździe. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 3. Przedpłata pobierana jest w wysokości 30 %- 40 % ustalonej należności za pobyt.  W przypadku rezygnacji z pobytu, przedpłata stanowiąca zadatek nie podlega zwrotowi.
 4. Przedpłaty za rezerwację wstępną telefoniczną lub mailową należy dokonać do 48 godzin ( chyba, że ustalono indywidualnie). Po upływie tego czasu rezerwacja staje się nieważna.
 5. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z zarezerwowanym przez Państwa terminem  oraz ilością zadeklarowanych osób. W przypadku  skrócenia terminu  wypoczynku lub zmniejszenia ilości Gości ze względów niezależnych od nas należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 6. Rezerwacja zachowuje ważność do godziny 22:00 planowanego dnia przyjazdu, jeśli rezerwacja została wcześniej opłacona w formie zadatku.
 7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00.
 8. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 9. Osoby odwiedzające, niezameldowane w Willi mogą przebywać w pokoju od godziny 7:00 do 22:00.
 10. Zastrzegamy sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także prawo żądania natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu nalężącego do Gościa.
 12. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 13. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokoju grzałek, czajników, żelazek elektrycznych, grzejników i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 14. Na terenie Willi zabronione jest palenia tytoniu. Zakaz ten nie obowiązuje w  wyznaczonych miejscach poza budynkiem (przy wejściach do obiektu) .Za nieprzestrzeganie tego zakazu regulamin przewiduje karę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 500 zł.
 15. Willa nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pokoju przez wyjeżdżających Gości.  Przedmioty mogą zostać odesłane na wskazany adres na koszt właściciela po wcześniejszym otrzymaniu od niego takiej dyspozycji.
 16. Parking na terenie obiektu jest bezpłatny i niestrzeżony z ograniczoną liczbą miejsc, dlatego nie możemy zagwarantować możliwości zaparkowania samochodów dla wszystkich Gości.
 17. Za ponadpodstawowe sprzątanie nietypowych i trudnych do usunięcia zabrudzeń oraz zapachów pobierana będzie dodatkowa należność w wysokości 200 zł.
 18. Wymiana wody w wannie jacuzzi spowodowana zanieczyszczeniem w skutek nieprzestrzegania zasad korzystania ze Strefy Wellness wynosi 1000 zł.
 19. Po zakończeniu pobytu klucze do pokoju należy zwrócić gospodarzowi willi.
 20. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie obiektu wynikające z przyczyn niezależnych od nas.

         

Życzymy miłego i spokojnego wypoczynku .